Kongresni Forum Bled

SKUPAJ ZMOREMO VEČ

Dogodek, ki smo ga poimenovali Kongresni forum, je namenjen osvetlitvi vloge in pomena kongresnega turizma pri razvoju turističnih destinacij. Pri tem se ne želimo omejiti samo na Bled, temveč vključiti akterje iz širše regije, s poudarkom na alpskih destinacijah Slovenije. Povezovanje, izmenjava idej, pogledov in izkušenj je eden od temeljev uspešnega razvoja in promocije.

Ključna vprašanja, ki jih bomo odpirali na 2. Kongresnem Forumu Bled:

  • Kako pridobiti več kongresnih dogodkov?
  • Kaj imajo konkurenčne destinacije, česar mi nimamo?
  • Katere so naše prednosti, ki jih želimo izpostaviti?
  • Kateri dejavniki so za izbiro destinacije najbolj pomembni?
  • Kakšna so pričakovanja kongresnih organizatorjev in gostov?
  • Kako bomo merili rezultate, na podlagi katerih bomo lahko izboljšali svojo storitev?

ZAKAJ?

Kongresni turizem je bližnjica do Slovenije petzvezdičnih doživetij, za produkt pa že imamo razvito infrastrukturo, ki pa še ni dovolj izkoriščena. Posvet je v prvi vrsti namenjen razpravi, kako potencial bolje izkoristiti tako z vidika marketinga, destinacijskega upravljanja kot tudi povezovanja deležnikov.

KDO?

Ključni deležniki kongresne industrije; destinacijske turistične organizacije, DMC, PCO, Incentive agencije, hoteli, kongresni centri in posebna prizorišča, gostinci, trgovci in ostale podporne dejavnosti, predstavniki lokalne uprave (občine, zavodi, agencije) ter strokovni in splošni mediji.

CILJ?

Ambicija dogodka pa je, da preraste v osrednji regijski forum kongresne industrije, ki bo odpiral javno razpravo o izzivih ter predstavitev rešitev v okviru konkretnih primerov iz prakse.